โพนี่ สะใภ้ตระกูลอาคานิชิ (pornvilai) wrote,
โพนี่ สะใภ้ตระกูลอาคานิชิ
pornvilai

Yamashita Tomohisa ・Route 66 ・ Tatta Hitori no AmericaYamashita Tomohisa ・Route 66 ・ Tatta Hitori no America

New Update:

[TV] 2012.01.16 Yamashita Tomohisa-Route 66 _Episode.03 ts.(1440x1080)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Yamashita Tomohisa ・Route 66 ・ Tatta Hitori no America

@25:29 /Tuesday @1:29AM JST II   Official Rt. 66 site (NTV)


Ratings:

Episode01: 2.8% 
Episode02: ???
Episode03: 2.4%


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Subs by newshfan

Download: Ep.01 I Ep.02 I


[TV] 2012.01.16 Yamashita Tomohisa ・Route 66 ・Tatta Hitori no America
                                 
Episode.03


Format: mpg
Size: 185.07MB
Resolution: 856X480
Duration:
29m59s

Download : Mediafire    II  Megaupload

Source: 多拉QUEEN梦
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Format: ts.
Size: 2.9GB
Resolution: 1440X1080
Duration:
28:59s

+ to join with HJ-Split/HJ-Join +

Download : Split in 150MB

Mediafire 20 file: 
Download here....

Megaupload split in 500MB :  01 I 02 I 03 I 04 I 05 I 06 upload..

Source: kanoyao@weiboo:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

☆ PLEASE DO NOT HOTLINK!!! ☆
☆ Comments always welcomed ☆
☆ Thanks in advance ☆

Tags: [news:member] yamashita tomohisa, [video: tv show ]
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 32 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →